Bijbelleesplannen en Studiemateriaal

Een volgeling van Jezus Christus kan niet zonder het Woord van God. We geloven dat de Heilige Geest door de Bijbel in de harten van mensen werkt, mensen heiligt en verandert naar het evenbeeld van Jezus Christus. We bestuderen de Bijbel dus niet voor pure kennis, maar omdat de Bijbel getuigt van Christus.

We ontwikkelen deze gratis Bijbelleesplannen en studiemateriaal met bijgevoegde vragen voor broeders en zusters die het verlangen hebben om Gods Woord beter te leren begrijpen. We voegen maandelijks nieuw studiemateriaal toe.

Oude Testament

Nieuwe Testament