Bijbelleesplannen en studiemateriaal

De discipel die zijn/haar leven toewijdt aan het bestuderen van de Bijbel, wat de kracht heeft om harten en levens te transformeren, zal voorgoed veranderd worden. Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En ook al is de Bijbel eeuwen geleden geschreven is het relevanter dan ooit en spreekt het vandaag de dag nog steeds tot ons, omdat God uiteindelijk de Auteur is in de Persoon van de Heilige Geest (2 Petrus 1:21).

We ontwikkelen deze gratis Bijbelleesplannen en studiemateriaal met bijgevoegde vragen voor broeders en zusters die het verlangen hebben om Gods Woord beter te leren begrijpen.

Oude Testament

Nieuwe Testament