Bijbelstudie

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:16-17

Elke woensdagavond komen we samen om Gods Woord te bestuderen. Momenteel behandelen we het boek Exodus. We gaan vers voor vers door het boek heen. Ons doel is niet alleen om de geselecteerde tekst te lezen, maar om te leren hoe we de Bijbel kunnen toepassen op onze persoonlijke levens.

De woensdagavond Bijbelstudie is een geweldige manier voor mensen om dieper en verder te groeien in hun geloof, te verbinden met broeders en zusters, en een deel te zijn van een gemeenschap met mede Christenen in Lelystad.