Samenkomsten

We zijn blij dat je meer wilt weten over onze samenkomsten en we hopen je binnenkort te mogen verwelkomen. Calvary Chapel Flevoland is een christelijke kerk in Lelystad voor een ieder die verlangt naar een persoonlijke relatie met de levende God van de Bijbel. Omdat God Zichzelf heeft geopenbaard door Zijn Woord, de Bijbel, zijn onze diensten gericht op het bestuderen en uitleggen van Gods Woord. We gaan boek voor boek, vers voor vers door de Bijbel heen. 

Wil je meer weten over Calvary Chapel Flevoland? Kijk gerust rond op de website. We hopen je snel te mogen verwelkomen bij een van onze samenkomsten.

EREDIENST

Onze diensten zijn eenvoudig en informeel van opzet. Wij komen samen om God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus te eren en te aanbidden in geest en waarheid.

BIJBELSTUDIE

De woensdagavond fellowship is een geweldige manier voor mensen om dieper en verder te groeien in hun geloof, te verbinden met broeders en zusters, en een deel te zijn van een gemeenschap met mede Christenen.

MANNEN

De mannenbediening binnen Calvary Chapel Flevoland bestaat om mannen op te bouwen, uit te dagen en te bemoedigen in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus, hun families en elkaar.

VROUWEN

De vrouwen samenkomsten zijn erop toegespitst om vrouwen te zien groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. Ons doel is om vrouwen te helpen hun hart te richten op de levende God van de Bijbel.