Ik kies voor Jezus

Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de belangrijkste beslissing in je leven gemaakt! De Bijbel leert in Lukas 15:10 dt er blijdschap is vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

Een volgeling van Jezus worden is een levensveranderende eerste stap in je reis met God. Je maakt nu deel uit van een prachtig diverse familie van gelovigen die je kunnen helpen groeien in je nieuwe relatie met Jezus.

Als nieuwe christen kun je het gevoel hebben dat er veel op je afkomt. Moet ik nu ook naar de kerk gaan? Wie zal ik het vertellen en hoe doe ik dat? Wat als ik ga twijfelen? Hoe vaak moet ik bidden en de Bijbel lezen? Dit zijn slechts van de vele vragen die door je heen kunnen gaan.

Als christen zul je ups and downs hebben. Het is belangrijk dat de realiteit van jouw relatie met Jezus niet gebaseerd is op jouw gevoelens. Je gevoelens kunnen namelijk van dag tot dag veranderen. God heeft je emoties ontworpen om graadmeters te zijn, geen gidsen.

Hoewel je niets kunt doen om je redding te verdienen hebben we wel praktische tips om je op weg te helpen met jouw nieuwe leven met Jezus. We bidden dat dit artikel jou zal helpen bij jouw eerste stappen in jouw nieuwe relatie met Jezus.

1. Bid

Veel mensen maken bidden complexer dan het is. Bidden is simpelweg praten met God. Het kan op ieder moment van de dag, waar je ook bent. Bidden is ook een manier om ons hart voor God te openen zodat Hij ons kan veranderen en een manier om onze harten en geesten op Hem gericht te houden.

De Psalmen in de Bijbel staan vol met gebeden en dankzeggingen om je op weg te helpen.

2. Lees je Bijbel elke dag

De Bijbel lezen helpt je om te groeien in je geloof. Ontdek wat voor jou prettig werkt. Sommige mensen hebben liever een fysieke Bijbel en andere lezen liever op hun telefoon of tablet. YouVersion is een gratis platform met tientallen Bijbelvertalingen.

Heb je het Evangelie volgens Johannes nog niet gelezen, dan is dat een goed Bijbelboek om te beginnen. Johannes heeft zijn Evangelie met een specifieke reden geschreven, namelijk:

(30) Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, (31) maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. – Johannes 20:30-31

Mocht je het Evangelie volgens Johannes al hebben gelezen is de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen een hele mooie brief om te lezen en bestuderen. De Romeinen brief wordt vaak omschreven als de duidelijkste en meest overzichtelijke presentatie van de christelijke leer in de hele Bijbel.

Wil je hulp bij het bestuderen van de Bijbel, gebruik dan onze gratis Bijbelstudiegidsen. Met onze Bijbelstudiegidsen willen we je rusten om Gods Woord te observeren, interpreteren en toe te passen in jouw leven.

3. Sluit je aan bij een Bijbelgetrouwe kerk

Veel mensen denken dat dit optioneel is, maar eerlijk gezegd is dat niet het geval.

De Bijbel leert:

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. – Hebreeën 10:25

Het kan zijn dat je het idee hebt dat de kerk vol zit met hypocrieten of dat je slechte dingen hebt gehoord over of meegemaakt in de kerk. De realiteit is dat de kerk vol zit met mensen die zich allemaal op verschillende niveaus van emotionele en spirituele volwassenheid bevinden. Ieder persoon komt met bagage naar Jezus en sommigen dragen een hoop bagage met zich mee. Die bagage verdwijnt niet op een mysterieuze manier nadat je tot geloof komt. Wat ieder persoon nodig heeft is het levenslange werk van Jezus om zijn/haar leven te transformeren.

4. Laat je dopen

Hoewel sommigen geloven dat de doop een onnodig ritueel is, zien we door het hele Nieuwe Testament meerdere opdrachten, zowel door Jezus als de apostelen, tot de doop. In de Bijbel volgt de doop in elk geval onmiddellijk na de redding.

Maar wat is de doop?

Allereerst moeten we begrijpen dat de doop ons niet redt. De doop wast onze zonden niet weg. Dat doet Jezus door ons geloof in Hem.

De doop is een symbolische handeling die weerspiegelt wat we in Romeinen 6:4 lezen: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”

Wanneer we bij de doop onder water worden gedompeld, symboliseert dit dat we gestorven zijn aan ons oude leven en begraven worden – net zoals Jezus stierf en begraven werd in een tombe. Wanneer we weer uit het water opstaan, symboliseert het de opstanding van Jezus uit de dood, en dat we door Hem nieuw leven hebben!

Onderschat de kracht van deze symbolische daad in je leven als een nieuwe christen niet!

Je staat er niet alleen voor…

Zoals je hebt gelezen maak je nu deel uit van een prachtig diverse familie van gelovigen die je kunnen helpen groeien in je nieuwe relatie met Jezus.

Mocht je niemand in jouw omgeving hebben waarmee jij over Jezus kunt praten, neem gerust contact met ons op.

We koppelen je graag aan een broeder of zuster waarmee jij stap voor stap kunt groeien in je nieuwe relatie met Jezus.

Je bent ook van harte welkom om onze samenkomsten bij te wonen in Lelystad of bij onze broeders en zusters in Nieuw Vennep.

Mogen we voor je bidden?