Vrouwen

Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.

Spreuken 31:30

Vrouwen hebben een bijzondere en belangrijke plaats binnen het Lichaam van Christus. Dit feit is o.a. in de Bijbel te zien in hoe God vrouwen door de eeuwen heen heeft gebruikt om een grote rol te spelen in het vervullen van Zijn heilsplan. Ook nu, in onze (post) moderne samenleving zijn vrouwen onmisbaar in het vervullen van de grote opdracht en in het samen kerk zijn.

De vrouwen samenkomsten zijn erop toegespitst om vrouwen te zien groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. Ons doel is om vrouwen te helpen hun hart en verstand te richten op de levende God van de Bijbel. Dit wordt bereikt door vrouwen vanuit Gods Woord geestelijk toe te rusten en een omgeving te creëren waarin op Christus gerichte relaties tot bloei kunnen komen.

Elke 2e zondag van de maand komen de vrouwen samen na de dienst om elkaar op te bouwen in het geloof en om relaties aan te moedigen met als doel discipelschap, gebed en verantwoording tot eer van God.