Eredienst

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Handelingen 2:42

Onze diensten zijn eenvoudig en informeel van opzet. Wij komen samen in Lelystad om God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus te eren en te aanbidden in geest en waarheid. Wij doen dit door, onder begeleiding van moderne aanbiddingsliederen tot en over God te zingen. Daarnaast bidden wij tot God en verklaren het Woord van God op een directe, begrijpelijke, relevante en praktische wijze, boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers. Wij houden momenteel één kerkdienst inclusief zondagsschool voor kinderen in de basisschool leeftijd en crèche.

Mocht je geen kerkelijk thuis hebben of ben je op zoek naar de mogelijke plek waar God jou hebben wil, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met ons in Lelystad, de God van de Bijbel te leren kennen zoals Hij gekend wil worden.

De wekelijkse erediensten van Calvary Chapel Flevoland beginnen om 10:30 uur.

Locatie: Tjalk 25 58, 8232 MB Lelystad, Nederland – Aeres VMBO Lelystad